Over ons » terms and conditions

Voorwaarden


Behandeling

FVD- en carrierafhandelingskosten zijn van toepassing, afhankelijk van het dimensioneringsgewicht, de grootte, de bestelhoeveelheid en of het product een beperkt artikel is.  

 

Btw

Alle verkopen zijn onderworpen aan omzetbelasting, tenzij uw bedrijf beschikt over een geldig en ondertekend certificaat voor vrijstelling van omzetbelasting in ons bestand bij FVD Brombacher of als uw factuur- en verzendadres niet meer geldig is.  

 

Retourzendingen en ruilen:

Alle retourzendingen moeten vergezeld zijn van een retourauthorisatienummer en worden uitgegeven voor retourzendingen of uitwisselingen die aan de volgende richtlijnen voldoen. Op alle retouren en beurzen is een restocking fee van 20% van toepassing. Geen enkele terugkeer wordt aanvaard na 30 dagen vanaf de datum van verzending. Retourzendingen worden niet geaccepteerd zonder de juiste autorisatie-informatie zichtbaar op de buitenkant van het pakket. Vracht moet vooraf betaald zijn.  

*** ER ZIJN ABSOLUUT GEEN RETOURZENDINGEN AAN:

* * * Speciale onderdelen en speciaal bestelde onderdelen

* * * Onderdelen op speciale prijs of opruiming

* * * Gebruikte of beëindigde onderdelen

* * * Elektrische onderdelen

* * * Beschadigde onderdelen die op enigerlei wijze zijn gewijzigd, eerder zijn geïnstalleerd of gewijzigd  

Bel FVD Brombacher om een ​​Return Authorization Number (RA) te verkrijgen. Het RA-nummer moet bij uw aangifte worden gevoegd en moet duidelijk op de buitenzijde van de doos worden vermeld om ervoor te zorgen dat uw claim correct wordt beoordeeld en uw account wordt gecrediteerd (mits uw aangifte aan de bovenstaande criteria voldoet). Koopwaar moet binnen 30 dagen na de originele factuurdatum worden geretourneerd naar het adres dat op de RA is vermeld in de originele verpakking en in een perfect verkoopbare en niet-gebruikte staat verkeren. COD-retouren kunnen niet worden geaccepteerd. Retourzendingen moeten vooraf betaald zijn. Onderdelen die worden geretourneerd als gevolg van een klantfout, worden onderworpen aan een herladingstoeslag. Aangepaste volgorde en speciale bestelling artikelen kunnen niet worden geretourneerd.  

 

pricing

De prijzen in de catalogus kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd naar goeddunken van FVD Brombacher.

 
Zending Schade
 
Wij adviseren dat u alle goederen direct na ontvangst uitpakt en inspecteert. Als schade pas duidelijk wordt nadat de zending is uitgepakt, dient u binnen 24 uur een verzoek in te dienen om door de agent van de vervoerder te worden geïnspecteerd en bij de vervoerder te worden ingediend. Elk extern bewijs van verlies of beschadiging moet worden genoteerd bij aankomst op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs van de vervoerder en ondertekend door de agent van de vervoerder. Als dit niet gebeurt, zal de koerier weigeren de claim te honoreren. Ter bescherming bieden onze facturen verzekering voor schade of verlies tijdens het transport.  
 
Verzending en afhandeling / bezorging Alle binnenlandse zendingen in de VS zijn F.O.B. Verzendpunt en in alle gevallen gaat de eigendom over bij levering aan de vervoerder op het moment van verzending en daarna is alle risico van verlies of beschadiging voor de Klant. Leveringstijden die vooraf worden verstrekt, zijn slechts schattingen en geven geen vaste of gegarandeerde leverdata weer.   Kracht van de natuur Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door vertragingen of niet-uitvoering resulterend in geheel of gedeeltelijk van overmacht, ernstige weersomstandigheden, arbeidsstoringen, overheidsdecreten of -controles, opstanden, oorlog, risico's, tekorten, onvermogen om producten aan te schaffen of te verzenden of om vergunningen en licenties te verkrijgen, insolventie of andere onmogelijkheid om door de fabrikant te presteren, vertraging in transport, enige andere commerciële onuitvoerbaarheid en of omstandigheden die de Vennootschap niet in haar bedrijfsactiviteiten kan beheersen.   Garantie en Disclaimer Er zijn geen uitdrukkelijke garanties die verder gaan dan de beschrijving hierin. VERKOPER WIJST ELKE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR ENIG BEPAALD DOEL AF. AANGEZIEN VERKOPER DE GEBRUIKSWIJZE VAN HAAR PRODUCTEN NA DE VERKOOP NIET KAN CONTROLEREN, IS DE VERKOPER NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE GEVOLG- OF INDIRECTE SCHADE. Wanneer de Verkoper alleen optreedt als een distributeur van producten die door andere bedrijven zijn vervaardigd, beperkt de Verkoper zijn verplichtingen uitdrukkelijk tot eventuele garanties die door de fabrikant worden verstrekt, wat garandeert dat de Verkoper door zal gaan naar de klant. Er is geen garantie van toepassing als haar producten op enigerlei wijze zijn gewijzigd of gewijzigd na levering door de Verkoper.   verantwoordelijkheden FVD is niet verantwoordelijk voor juridische kwesties met betrekking tot de wijziging van legale voertuigen op straat, racevoertuigen en alle andere voertuigen. Alle items zijn strikt voor racevoertuigen die nooit op straat mogen rijden. De bovenstaande algemene handelsvoorwaarden zijn ook van toepassing op het buitenland. Alle juridische zaken die voortvloeien uit de zakelijke relatie worden beheerst door de Haager-aankoopwetgeving en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de Duitse rechtbanken en wetten.   copyrights Foto's, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, lay-outs en gegevensstructuren vallen onder het auteursrecht. Elk ongeautoriseerd gebruik van deze materialen is in strijd met de wetten op auteursrecht, handelsmerken en privacy.

Speed Service is een onafhankelijke Porsche specialist en heeft geen banden met de PON dealerorganisatie